จุฬาฯร่วมซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจแหล่งเสริมสภาพคล่องยุคโควิด-19 ช่วงเปิดเทอม คนไทยนิยมโรงรับจำนำยืนหนึ่ง
SHARE
21/07/2020

จุฬาฯร่วมซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจแหล่งเสริมสภาพคล่องยุคโควิด-19 ช่วงเปิดเทอม คนไทยนิยม
โรงรับจำนำยืนหนึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน
เกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน ช่วงโควิด-19 จำนวน 1,200 ตัวอย่างจากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.63 - 25 มิ.ย.63 พบว่า ร้อยละ 65.5 ต้องพึ่งพาหาสภาพคล่องจากเงินกู้ในระบบ
รองลงมาคือ ร้อยละ 21.2 ต้องพึ่งพาหาสภาพคล่องจากเงินกู้ในระบบ และนอกระบบ ขณะที่
ร้อยละ 4.1 พึ่งพาเงินกู้นอกระบบอย่างเดียว


สำหรับแหล่งในการเลือกใช้บริการในช่วงเปิดเทอม พบว่าอันดับที่ 1 เลือกใช้บริการโรงรับจำนำ
อีซี่มันนี่ร้อยละ 53.2 อันดับที่ 2 ยืมเพื่อนหรือญาติร้อยละ 46.1 อันดับที่ 3 ร้านทอง ร้อยละ 42.9
อันดับที่ 4บัตรกดเงินสด ร้อยละ 28.4 อันดับที่ 5 โรงรับจำนำของรัฐ (สถานธนานุเคราะห์) ร้อยละ
24.8 อันดับที่ 6 บัตรเครดิตร้อยละ 22.2 อันดับที่ 7 สินเชื่อธนาคาร ร้อยละ 14.5 อันดับที่ 8 สินเชื่อ
ส่วนบุคคล ร้อยละ 12.2 อันดับที่ 9 เล่นแชร์ ร้อยละ 9.9 อันดับที่ 10 โรงรับจำนำสยาม ร้อยละ 8.5

ส่วนกลุ่มที่ระบุว่าไม่เคยมีประสบการณ์กับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน มองว่าทางออกที่จะ
เลือกใช้บริการ อันดับที่ 1 ใช้บริการจากร้านทอง ร้อยละ 15.7 อันดับที่ 2 ยืมเพื่อน /ญาติ
ร้อยละ 15.3 อันดับที่ 3 โรงรับจำนำ อีซี่มันนี่ ร้อยละ 15.2 อันดับที่ 4 โรงรับจำนำ Cash Express
ร้อยละ 10.8 อันดับที่ 5 บัตรกดเงินสด ร้อยละ 10.3 อันดับที่ 6 บัตรเครดิต ร้อยละ 8.5 อันดับที่ 7
โรงรับจำนำของรัฐ (สถานธนานุเคราะห์) ร้อยละ 5.9 อันดับที่ 8 โรงรับจำนำ สถานธนานุบาล
ร้อยละ 4.0 อันดับที่ 9 สินเชื่อธนาคาร ร้อยละ 3.6 และอันดับที่ 10 สินเชื่อส่วนบุคคล ร้อยละ 3.4

สาเหตุที่คนไทยยังพึ่งพิงโรงรับจำนำเป็นหลัก อันดับ 1 ดอกเบี้ยถูกร้อยละ 68.5 อันดับ 2 ได้เงินเร็ว
ร้อยละ 60.3 อันดับ 3 ทรัพย์สินไม่หาย ถ่ายของคืนได้ร้อยละ 40.5 อันดับ 4 เหมาะสำหรับต้องการ
เงินด่วนร้อยละ 38.5 อันดับ 5 ไม่ต้องมีคนค้ำประกันร้อยละ 35.9 อันดับ 6 ขั้นตอนง่ายใช้บัตร
ประชาชนใบเดียว ได้เงินเร็ว ร้อยละ 32.8 อันดับ 7 ไม่เสียเครดิตถ้าปล่อยของหลุด ร้อยละ 18.5
อันดับที่ 8 สามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้ ร้อยละ 16 อันดับที่ 9 ระยะเวลาในการฝากนาน
ร้อยละ 15.9 แม้จะยังมีความกังวลอยูบ้างว่า กลัวทรัพย์ถูกเปลี่ยน ร้อยละ 8.8 ที่อยู่ในอันดับที่ 10

ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์


ดร.นพดล กรรณิกา

 

Credit : posttoday.com/social/general/626973?fbclid=IwAR0zKaGDoAum5xXCAoplZdpVoAYF1ek4flsEA7kGT7CdwC1N1siJSvspdck


 

หมวดข่าวสารและสาระน่ารู้