อีซี่มันนี่ ต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์
SHARE
14/03/2018
โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลปทุมธานี
จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ณ โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ (สำนักงานใหญ่)
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 กุมาพันธ์ 2561 เพื่อสำรองหากเกิดอุบัติเหตุ ในวันสงกรานต์

เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่
ในกรุงเทพฯ มีการเดินทางออกไปยังต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก มักจะเกิดอุบัติเหตุ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่มาของความต้องการ
โลหิตอย่างเร่งด่วน

โดยมีพนักงานโรงรับจำนำอีซี่มันนี่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 43 คน แบ่งเป็น
- Group O    18  คน
- Group B    15  คน
- Group A      7  คน
- Group AB   3  คน


*การบริจาคโลหิต 1 ถุง ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต การบริจาคโลหิตจึงเป็นเรื่องจำเป็น
หมวดข่าวสารและสาระน่ารู้