โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ สาขาสุพรรณ1 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559
SHARE
06/04/2016
        โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ สาขาสุพรรณ1 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธีเปิด
โรงรับจำนำอีซี่ มันนี่ เปิดกิจการโรงรับจำนำแห่งแรก คือโรงรับจำนำเมืองรังสิต ในเดือนเมษายน
พ.ศ.2548 ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นมาตลอด โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของยอด
รับจำนำถัวเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละปี นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้ เราได้ให้บริการลูกค้า
ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวนกว่า 3,000,000 ราย เป็นเงินหมุนเวียนกว่า 57,000 ล้านบาท

        ปัจจุบันโรงรับจำนำอีซี่มันนี่ มีทั้งหมด 32 สาขา ใน 17 จังหวัด ดังนี้
1. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ปทุมธานี 3 สาขา
2. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ อยุธยา 2 สาขา
3. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ สมุทรปราการ 2 สาขา
4. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ นนทบุรี 4 สาขา
5. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ นครปฐม 1 สาขา
6. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ สมุทรสาคร 1 สาขา
7. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ แปดริ้ว 1 สาขา
8. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ สระบุรี 1 สาขา
9. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ชลบุรี 2 สาขา
10. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ศรีราชา 1 สาขา
11. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ พัทยา 2 สาขา
12. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ลพบุรี 2 สาขา
13. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ โคราช 3 สาขา
14. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ขอนแก่น 3 สาขา
15. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ อุดรธานี 2 สาขา
16. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ เชียงใหม่ 1 สาขา
17. โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ สุพรรณบุรี 1 สาขา
หมวดข่าวสารและสาระน่ารู้