บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนทางการเงินมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท โรงรับจำนำอีซี่มันนี่
SHARE
26/09/2014
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
นายสิทธิวิชญ์ ตั้งธนาเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด ร่วมลงนาม
ในการสนับสนุนทางการเงินมูลค่า 3,000 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ
โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ (Easy Money) ให้มีความโดดเด่น และขยายเครือข่ายได้
อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2557 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
หมวดข่าวสารและสาระน่ารู้