โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
SHARE
29/11/2014
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหาร บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด (โรงรับจำนำ
ในเครืออีซี่มันนี่) มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี  ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ทั้งนี้
ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ รองคณบดีคณะอัญมณี ให้เกียรติร่วมพิธี พร้อมกับ
มอบของที่ระลึก จากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี
โดยมี ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง ให้เกียรติแนะนำอัญมณี
หมวดข่าวสารและสาระน่ารู้