เปิดแล้ว! โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ล้านนา1 จ.เชียงใหม่
SHARE
22/04/2015
โรงรับจำนำล้านนา 1 เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อปลายเดือนเมษายน 2558
เป็นสาขาที่ 30 ของโรงรับจำนำอีซี่มันนี่และเป็นสาขาแรกในภาคเหนือ
จึงมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะรับใช้พี่น้องชาวเหนือด้วยการดำเนินธุรกิจ
อย่างมืออาชีพและการให้บริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และ
มีส่วนช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาชนและนักธุรกิจทั้งใน
จ.เชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องหมุนเวียน
ทางการเงินและสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น


“อีซี่มันนี่ล้านนา 1” อยู่ริมคูเมือง
เลขที่ 166 ถนนราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 053-271141 เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
หมวดข่าวสารและสาระน่ารู้