ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรงรับจำนำ
SHARE
  • เป็นโรงรับจำนำเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย
  • ให้ราคารับจำนำสูงสุด
  • มีมาตรฐานการรักษาทรัพย์ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
  • ตรวจสอบสินค้าด้วยความแม่นยำ
  • มีห้องบริการพิเศษ VIP
  • มีระบบการรับจำนำรูปแบบใหม่ ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับสถาบันการเงินชั้นนำ 
  • ให้คำปรึกษา ตอบทุกคำถามให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ 
  • พนักงานมีความสุภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติ ไม่ว่าทรัพย์ที่มาด้วยนั้น   จะมีมูลค่ามากหรือน้อย
ตาม พรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 กำหนดให้ตั๋วจำนำมีอายุ 4 เดือน 30 วัน (5 เดือน)
การคิดอัตราดอกเบี้ยตาม พรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 กำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ย เงินต้น 2,000 บาทแรก
คิดอัตราดอกเบี้ย 2% ส่วนที่เกินจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน เช่น จำนำไว้ 20,000 บาท จะเสีย
ดอกเบี้ยต่อเดือน ดังนี้ 2,000x2% = 40 บาท ส่วนที่เกินอีก 18,000x1.25% = 225 บาท ดังนั้น ท่านจะเสีย
ดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 265 บาทต่อเดือน การคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกิน 15 วัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือน
ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน เช่น ท่านมาจำนำทรัพย์ในวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นเงิน 20,000 บาท
โดยท่านมาส่งดอกเบี้ยภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 ท่านจะเสียดอกเบี้ยครึ่งเดือน เป็นเงิน 132.50  บาท
หากท่านมาส่งดอกเบี้ยหลังวันที่ 16 มกราคม 2558 ท่านจะเสียดอกเบี้ยเต็มเดือน เป็นเงิน 265 บาท
ดังนั้น หากท่านมาส่งดอกเบี้ยภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 ไม่ได้ ขอให้ท่านมาส่งดอกเบี้ยในวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2558 แทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
ตั๋วจำนำหายต้องเข้ามารับเอกสารจากทางโรงรับจำนำก่อนแล้วนำเอกสารนั้นไปดำเนินการแจ้งความ
ทั้งนี้ เอกสารที่โรงรับจำนำออกให้จะใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น และไม่สามารถทำรายการแทนกันได้
สามารถแบ่งไถ่ถอนได้ตามที่ลูกค้าต้องการจะนำทรัพย์ออกไป แต่ต้องประเมินราคาทรัพย์จำนำที่เหลือไว้ใหม่
ตามราคาปัจจุบัน
การขาดส่งดอกเบี้ยเกินระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน ตาม พรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 จะถือว่าทรัพย์ที่นำมาจำนำนั้นกลายเป็นทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ์แก่โรงรับจำนำ โดยทั่วไป ท่านจะต้องทำการประมูล หรือซื้อคืน แต่โรงรับจำนำ
อีซี่มันนี่ผ่อนผันให้ท่านมีโอกาสส่งดอกเบี้ยเพิ่มได้อีก 5 วัน นับแต่วันที่ตั๋วครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือน 30 วัน
การประเมินราคาทรัพย์จำนำนั้น มีปัจจัยในการพิจารณาหลายประการ  ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ความนิยม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระบบกลไกการตลาด ซึ่งโรงรับจำนำมิได้เป็นผู้ควบคุม เช่น ราคาทองคำ ราคาเพชร
ราคาโทรศัพท์มือถือ จะมีการปรับราคาอยู่เสมอ 
ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน สำหรับการเพิ่มเงินต้นนั้นจะสามารถทำได้ในกรณีที่ผู้จัดการประเมินว่าทรัพย์ของท่านสามารถเพิ่มเงินต้นได้
พรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 กำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกิน 15 วัน ให้คิดเป็นครึ่งเดือน
ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน 
โรงรับจำนำอีซี่มันนี่เปิดให้บริการทุกวัน โดยเริ่มให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. หยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามที่บริษัทประกาศ) และวันหยุดประจำปีของบริษัท ยกเว้น
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ได้แก่ สาขาแจ้งวัฒนะก้าวหน้า สาขาบางบัวทอง สาขาบางพลี และสาขาเมืองระยอง
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. ได้แก่ สาขาสุรนคร 1 สาขาพัทยาสาย 3 สาขาพัทยากลาง-สุขุมวิท 63 สาขาภูเก็ต 1 สาขาภูเก็ต 2 สาขาระยอง 2 สาขานครศรีธรรมราช 1 และสาขาหาดใหญ่
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ได้แก่ สาขา Shop Central Korat และสาขา Shop Central Rama 3