ทั่วไป
SHARE
ภายหลังจากที่ท่านสั่งซื้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1) ชำระโดยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต VISA และ MASTER CARD ผ่านระบบการชำระเงินทางเว็บไซต์ ซึ่งระบบจะทำการตัดเงินในบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของลูกค้าผ่านทาง Website Payment Gateway ของธนาคารที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งวิธีนี้ไม่ต้องดำเนินการแจ้งชำระเงินอีกครั้ง

2) ชำระโดยการโอนเงิน ลูกค้าสามารถเลือกธนาคารเพื่อทำการชำระตามความสะดวก โดยมีธนาคารให้เลือกชำระคือ ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับช่องทางการชำระเงินและขั้นตอนการชำระเงินกรุณาศึกษาจากคู่มือ ดังต่อไปนี้
    2.1) ธนาคารกสิกรไทย ทำได้ 2 วิธีดังนี้
            ก) โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) – โดยลูกค้าต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระ
                 เงิน หรือ ถ่ายภาพใบแจ้งการชำระเงินยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อทำรายการชำระเงินตามเอกสารใน
                 ใบแจ้งการชำระเงิน
            ข) โอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย ดังต่อไปนี้
  • โอนเงินผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกสิกรไทย (วิธีการชำระเงิน กรุณา >> คลิ๊ก)
  • โอนเงินผ่านระบบ K Mobile Banking Application ของธนาคารกสิกรไทย (วิธีการชำระเงิน กรุณา >> คลิ๊ก)
  • โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารกสิกรไทยทุกแห่งทั่วประเทศ (วิธีการชำระเงิน กรุณา >> คลิ๊ก)
    2.2) ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำได้ 2 วิธีดังนี้
            ก) โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขาทั่วประเทศ) – โดยลูกค้าต้องพิมพ์ใบแจ้ง
                 การชำระเงิน เมื่อทำการจองซื้อสินค้าจากเวปไซต์ และนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร
                 เพื่อทำรายการชำระเงินตามเอกสารในใบแจ้งการชำระเงิน (วิธีการชำระเงิน กรุณา >> คลิ๊ก)
            ข) โอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ ดังต่อไปนี้
  • โอนเงินผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ (วิธีการชำระเงิน กรุณา >> คลิ๊ก)
  • โอนเงินผ่านระบบ SCB Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (วิธีการชำระเงิน กรุณา >> คลิ๊ก)
  • โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
                       o ตู้ ATM ที่ไม่มีเครื่องสแกนบาร์โค๊ด (วิธีการชำระเงิน กรุณา >> คลิ๊ก)
                       o ตู้ ATM ที่มีเครื่องแสกนบาร์โค๊ด      (วิธีการชำระเงิน กรุณา >> คลิ๊ก)
  • โอนเงินผ่านตู้ที่เป็นเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (วิธีการชำระเงิน กรุณา >> คลิ๊ก)
3) ชำระเงินสดด้วยตนเองที่สาขาของโรงรับจำนำอีซี่มันนี่

หมายเหตุ :
1) เพื่อความสะดวกในการการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินนั้น ลูกค้าจะต้องมีรหัสลูกค้า/ Ref.1 และรหัสเลขที่ใบสั่งซื้อ/ Ref. 2 ซึ่งจะระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน (ใบแจ้งการชำระเงินจะถูกส่งให้ท่านทาง e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิก)
2) การชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินนั้น ลูกค้าจะต้องโอนเงินให้เสร็จสิ้นและส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่หยิบสินค้าใส่ตะกร้าและเลือกชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินแล้ว

บริษัทจัดส่งสินค้าที่ท่านซื้อ หลังจากที่บริษัทได้รับชำระเงินแล้ว การจัดส่งสินค้าจะจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์
แบบลงทะเบียน EMS 
ทุกวันอังคาร เเละศุกร์ เวลา 10.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากท่านโอนเงินหรือชำระเงิน
ภายหลังจากวันและเวลาดังกล่าว บริษัทจะจัดส่งสินค้าในวันและเวลาทำการถัดไป

รายละเอียดระยะเวลาในการได้รับสินค้าจะเป็นดังนี้
- การจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการนับจากวันที่สินค้า
  ถูกรับเข้าระบบการจัดส่งของที่ทำการไปรษณีย์
- การจัดส่งสินค้าในต่างจังหวัดลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-5 วันทำการนับจากวันที่สินค้าถูกรับเข้าระบบ
  การจัดส่งของที่ทำการไปรษณีย์ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการได้รับสินค้าขึ้นอยู่กับการจัดส่งของที่ทำการ
  ไปรษณีย์ในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถเช็คสถานะสินค้าการจัดส่งสินค้าได้ที่ http://track.thailandpost.co.th

ทางบริษัทไม่มีนโยบายการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้น กรณีที่เกิดจากความผิดพลาด
ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท สินค้าหลุดจำนำขายตามสภาพ ดังนั้น ลูกค้า
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า
1. นัดรับสินค้าพร้อมชำระเงินที่ สำนักงานใหญ่ (โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ สาขาเมืองรังสิต)
2. นัดรับสินค้าที่โรงรับจำนำอีซี่มันนี่สาขาใกล้บ้านท่าน สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังสาขาดังกล่าว
   โดยใช้ระยะเวลาภายในไม่เกิน 20 วัน หลังจากที่บริษัทได้รับชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ส่งสินค้าผ่านช่องทางพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศแบบลงทะเบียน EMS ค่าจัดส่ง 100 บาท
   โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ http://track.thailandpost.co.th

   หากลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าเกิน 7-10 วันทำการนับจากวันที่จัดส่ง กรุณาแจ้งบริษัท หรือ
   ติดต่อ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง

โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ มี 58 สาขา ใน 31 จังหวัด ดังนี้

1.จังหวัดปทุมธานี 3 สาขา ได้แก่

สาขาเมืองรังสิต สาขารังสิต 2 สาขาลำลูกกา

2.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 สาขา ได้แก่
สาขาโรจนะ สาขาพระนครศรีอยุธยา

3.จังหวัดสมุทรปราการ 2 สาขา ได้แก่
สาขาบางนาภัทร สาขาบางพลี

4.จังหวัดนนทบุรี 4 สาขา ได้แก่
สาขานนทบุรี สาขาแจ้งวัฒนะก้าวหน้า สาขาบางบัวทอง สาขาบางใหญ่

5.จังหวัดนครปฐม ได้แก่
สาขาพระปฐม

6.จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่
สาขามหาชัย

7.จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 สาขา ได้แก่
สาขาแปดริ้ว สาขาแยกโรบินสันแปดริ้ว

8. จังหวัดสระบุรี ได้แก่
สาขาตลาดนอก

9.จังหวัดชลบุรี 6 สาขา ได้แก่
สาขาพระยาสัจจา สาขาอมตะนคร สาขาศรีราชาธนาภัทร สาขาพัทยา-สุขุมวิท 63  สาขาพัทยาสาย 3 สาขาสัตหีบ

10.จังหวัดลพบุรี 2 สาขา ได้แก่
สาขาลพบุรี สาขาวงเวียนสระแก้ว

11.จังหวัดนครราชสีมา 4 สาขา ได้แก่
สาขาโคราชภัทร 1 สาขาโคราช 3  สาขาเซฟวัน 1 สาขาสุรนารายณ์

12.จังหวัดขอนแก่น 3 สาขา ได้แก่
สาขาขอนแก่น สาขาแก่นนคร 1  สาขาเมืองแก่นนคร 2

13.จังหวัดอุดรธานี 2 สาขา ได้แก่
สาขาอุดรดุษฎี  สาขาอุดรนิตโย

14.จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
สาขาประตูเชียงใหม่

15.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่
สาขาสุพรรณบุรี

16.จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่
สาขาเมืองปากน้ำโพ

17.จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
สาขาพิษณุโลก

18.จังหวัดระยอง 2 สาขา ได้แก่
สาขาเมืองระยอง  สาขาระยอง 2

    
19.จังหวัดจันทบุรี ได้แก่

สาขาเมืองจันทบุรี

20.จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่
สาขาเมืองสิงห์บุรี

21.จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่
สาขาเมืองกำแพงเพชร

22.จังหวัดภูเก็ต 3 สาขาได้แก่
สาขาถลาง  สาขาภูเก็ต 1  สาขาภูเก็ต 2


23.จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 สาขา ได้แก่
สาขานครศรีธรรมราช 1 สาขานครศรีธรรมราช 2


24.จังหวัดสงขลา ได้แก่
สาขาหาดใหญ่ 1 สาขาหาดใหญ่ 2

25.Easy Money Shop 2 สาขา ได้แก่
สาขาเซ็นทรัลโคราช  สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

26.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สาขา ได้แก่
สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

27.จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
สาขาวารินชำราบ

28.จังหวัดกระบี่ ได้แก่
สาขากระบี่

29.จังหวัดตรัง ได้แก่
สาขาตรัง

30.จังหวัดชุมพร ได้แก่
สาขาชุมพร

31.จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
สาขาเพชรบุรี